søndag 14. november 2010

Syster = lykke!

Eit lite innlegg til om systre!
Av og til finn ein gode ting å lese i vekeblad, og av og til kan det til og med vere sant. Eg fann eit lite innlegg om systre. Her stod det at "har du ei syster, kan du prise deg lukkeleg. Systre bidrar nemleg til ei god mental helse. Dei hindrer at ein føler seg engsteleg, einsam og uelska. Forskara trur at årsaka er at systre er flinke til å snakke om problem og at dei gjerne tar på seg ei omsorgsrolle." Opphavet til desse orda er visst å finna på http://www.forskning.no/

Så - heldege dei som har systre, eg har jamen to!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar